9786057820501
549112
İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
On İki Levha Yayıncılık
70.00

Bir önceki basıdan bu yana ilk önce 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 10 ilâ 17. maddeleri ile İcra ve İflâs Kanunu'nun 8/a, 78, 89, 286, 287, 290 ve 292. maddeleri değiştirilmiş ya da bu maddelere fıkra, tümce ya da ibare ilave edilmiş ve Geçici m. 15 Kanuna eklenmiştir (RG 19.12.2018, S. 30630). Ardından 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 ilâ 3. maddeleri ile İcra ve İflâs Kanunu'nun 364 ve Ek 1. maddelerinde değişiklik yapılmış, Geçici m. 16 Kanun'a eklenmiş. (RG 28.02.2019, S. 30700).


Yeni hüküm ve değişiklikler koyu renkle yazılarak Kanun metnine işlenmiş, her hükmün sonuna dipnot eklenerek yürürlük tarihi ve Hükümet Gerekçesi belirtilmiş. 7155 sayılı Kanun'un 1 ilâ 17. maddeleri arasında düzenlenen ve 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'a da ek mevzuatta yer verilmiş. Söz konusu Kanun'un 9. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bu Kanun'un uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmiş.


(Önsözden)


Konu Başlıkları
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
Tebligat Kanunu
İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik
Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik
Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
Lisanslı Yediemin Depolan Yönetmeliği
Yargıtay'dan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
Konkordato Gider Avansı Tarifesi
Lisanslı Yediemin Depolan Yönetmeliği Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi(Tanıtım Bülteninden)


 • Açıklama
  • Bir önceki basıdan bu yana ilk önce 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 10 ilâ 17. maddeleri ile İcra ve İflâs Kanunu'nun 8/a, 78, 89, 286, 287, 290 ve 292. maddeleri değiştirilmiş ya da bu maddelere fıkra, tümce ya da ibare ilave edilmiş ve Geçici m. 15 Kanuna eklenmiştir (RG 19.12.2018, S. 30630). Ardından 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 ilâ 3. maddeleri ile İcra ve İflâs Kanunu'nun 364 ve Ek 1. maddelerinde değişiklik yapılmış, Geçici m. 16 Kanun'a eklenmiş. (RG 28.02.2019, S. 30700).


   Yeni hüküm ve değişiklikler koyu renkle yazılarak Kanun metnine işlenmiş, her hükmün sonuna dipnot eklenerek yürürlük tarihi ve Hükümet Gerekçesi belirtilmiş. 7155 sayılı Kanun'un 1 ilâ 17. maddeleri arasında düzenlenen ve 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'a da ek mevzuatta yer verilmiş. Söz konusu Kanun'un 9. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bu Kanun'un uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmiş.


   (Önsözden)


   Konu Başlıkları
   Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
   Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
   Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
   Tebligat Kanunu
   İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
   İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği
   Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik
   Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik
   Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik
   Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik
   Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
   Lisanslı Yediemin Depolan Yönetmeliği
   Yargıtay'dan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik
   Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
   Elektronik Tebligat Yönetmeliği
   İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
   Konkordato Gider Avansı Tarifesi
   Lisanslı Yediemin Depolan Yönetmeliği Ücret Tarifesi
   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
   2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi   (Tanıtım Bülteninden)


   Hamur Tipi
   :
   2. Hamur
   Ürün Barkodu
   :
   9786057820501
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat