%19
Marx'ın Para Teorisi

Marx'ın Para Teorisi

Suzanne De Brunhoff Kalkedon
Yayınevinin tüm kitapları %19 indirimli
Liste Fiyatı : 18,00TL
İndirimli Fiyat : 14,58TL
%19 indirimli
Stokta yok
9786055679040
362423
Marx'ın Para Teorisi
Marx'ın Para Teorisi
Kalkedon
14.58

Suzanne De Brunhoff'un da göstermi? oldu€u gibi, Marx'›n paray› ele al›?›, onun para konusunda çal›?an önde gelen yazarlar›n yazd›klar›n› okudu€unu ve ele?tirdi€ini, parasal ekonomilerin önde gelen olgular›na bilimsel aç›klama getirdi€ini göstermektedir. Bunun ötesinde, bu aç›klama, yirminci yüzy›l para teorisinde hâkim olan durumlardan aç›k bir biçimde farkl›d›r ve belli tarihî olaylar›n farkl› aç›klamas›n› ortaya koymaktad›r. Bunun bir örne€i, devletin para politikas›n›n sermaye birikiminde krizleri yaratabilme ya da yumu?atabilme sorunudur. Keynes'in soruna ili?kin olarak, para politikas›n›n oldukça geni? s›n›rlar› içinde yat›r›m oran›n› de€i?tirebilece€i ve derne?ik talebi belirleyebilece€i biçiminde ortaya koydu€u analiz, Marx'›n, para politikas›n›n etkilerini para ve kredi alan›yla s›n›rlad›€› ve söz konusu politikan›n temel etkisinin, kriz dönemlerinde sermayenin yo€unla?mas› olarak gördü€ü tart›?ma temelinde ula?t›€›m›z varsay›mla kesinlikle uyu?mamaktad›r.Sayfa Sayısı: 150

Baskı Yılı: 2009


Dili: Türkçe
Yayınevi: Kalkedon
 • Açıklama

  • Suzanne De Brunhoff'un da göstermi? oldu€u gibi, Marx'›n paray› ele al›?›, onun para konusunda çal›?an önde gelen yazarlar›n yazd›klar›n› okudu€unu ve ele?tirdi€ini, parasal ekonomilerin önde gelen olgular›na bilimsel aç›klama getirdi€ini göstermektedir. Bunun ötesinde, bu aç›klama, yirminci yüzy›l para teorisinde hâkim olan durumlardan aç›k bir biçimde farkl›d›r ve belli tarihî olaylar›n farkl› aç›klamas›n› ortaya koymaktad›r. Bunun bir örne€i, devletin para politikas›n›n sermaye birikiminde krizleri yaratabilme ya da yumu?atabilme sorunudur. Keynes'in soruna ili?kin olarak, para politikas›n›n oldukça geni? s›n›rlar› içinde yat›r›m oran›n› de€i?tirebilece€i ve derne?ik talebi belirleyebilece€i biçiminde ortaya koydu€u analiz, Marx'›n, para politikas›n›n etkilerini para ve kredi alan›yla s›n›rlad›€› ve söz konusu politikan›n temel etkisinin, kriz dönemlerinde sermayenin yo€unla?mas› olarak gördü€ü tart›?ma temelinde ula?t›€›m›z varsay›mla kesinlikle uyu?mamaktad›r.   Sayfa Sayısı: 150

   Baskı Yılı: 2009


   Dili: Türkçe
   Yayınevi: Kalkedon
   İlk Baskı Yılı
   :
   2009
   Ürün Barkodu
   :
   9786055679040
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat